Sidrojh Brand & Design Agency

Sidrojh Brand & Design Agency

Sidrojh Brand and  Design Agency Final art Formgivning och färdigställande av original för Sound Dimension, för inträde på Spotlight Stock Market, Sverige.Löpande uppdrag, formgivning och färdigställande av kvartalsrapporter för Abelco AB....