Sidrojh Brand and  Design Agency

Final art

Formgivning och färdigställande av original för Sound Dimension, för inträde på Spotlight Stock Market, Sverige.
Löpande uppdrag, formgivning och färdigställande av kvartalsrapporter för Abelco AB.